Цени

Минимален пакет:

Ковчег – 50.00 лв.

Кръст – 10.00 лв.

Драперия – 25.00 лв.

Жалейки - 10бр. 2.00 лв.

Траурен шал - 1бр. 3.00 лв.

Чаршав – 10.00 лв.

Комплект свещи/факлия – 7.00 лв.

Иконка/кръстче – 4.00 лв

Халка – 2.00 лв

Доставка до дома - 0.60 ст. км.

Измиване и обличане – 30.00 лв.

Транспорт в страната - 0.60 ст. км.

Комплект за раздаване - 1бр. 2.00 лв.

Блюдо – 3.00 лв.

Погача с кръст – 1.00 лв.

Риба – 4.00 лв.

Червено вино – 2.00 лв.

Венец - малък – 15.00 лв., Среден – 35.00 лв., Голям – 50.00 лв.

Носене (сваляне и качване) – 30.00 лв 1ви етаж (всеки следващ етаж по 10.00 лв)

Надпис върху надгробен кръст – 4.00 лв.

Общо сума: 174.00 лв.

Предложения пакет включва необходимите стоки и услуги за извършване на погребението.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

1. Съобщение за смърт от Вашият личен лекар

2. Ако Вашият близък почине в болнично заведение, съобщението се издава от лекуващия лекар в съответното болнично отделение.

3. Лична карта или паспорт на починалия.

Некролози - 0.80 ст. Ламиниране – 0.80 ст. Набиране на текст – 1.00 лв. 1 стр.

Ксерокс – 0.10 ст.